Moja historia

 

2010

Rozpoczęcie działalności

W maju 2010r. rozpocząłem formalną działalność w branży finansowej i reklamowej.
2010

Ogólnopolska sieć biur prawnych

W 2010r. jako udziałowiec jednej z firm, współtworzyłem budowę ogólnopolskiej organizacji świadczącej usługi prawne.
2011

Pierwsze inwestycje w nieruchomości

W 2011r. zacząłem aktywnie działać na rynku nieruchomości.
2014

Aktywizacja nowych podmiotów

Rozpocząłem inwestycje na rynku wierzytelności poprzez przejęcia innych podmiotów jak i inwestycje kapitałowe w portfele wierzytelności.
2017

Kanał na YOUTUBE

Utworzyłem kanał na Youtube poświęcony finansom i ekonomii.
2018

Utworzenie Instytucji Pożyczkowej pod KNF

W związku z wejściem w życie regulacji prawnych na rynku pożyczkowym, dostosowaliśmy się do wymogów nałożonych przez ustawodawcę i uzyskaliśmy wpis na listę Instytucji Pożyczkowych KNF
2021

Powołanie do zycia spółki zależnej

Powołanie do życia spółki zależnej na potrzeby rozszerzenia działalności pożyczkowej.
2022

Adademia Giełdy Papierów Wartościowych

Rozpocząłem przygotowanie pod wejście na parkiet giełdowy.